+603 8921 3902 admin@sensormalaysia.my

COMING UP

Upcoming Events

ASIASENSE 2021

20 – 21 October 2021 

9th International Conference on Sensors

Contact

Phone

+603 8921 3902

Email

admin@sensormalaysia.my

Address

Persatuan Pembangunan Teknologi Sensor (SENSOR)
d/a Pusat Pengajian Sains
Kimia dan Teknologi Makanan
Fakulti Sains dan Teknologi
43600 UKM Bangi
Selangor, Malaysia
Designed by NeuWebsite Ace 2019