+603 8921 3902 admin@sensormalaysia.my
Category

Date

Dec 31 2019

Time

8:00 am - 6:00 pm

Syimposium on Advanced Materials and Nanotechnology (SAMN2017)

  • Memberi pendedahan kepada saintis dan pelajar tentang penyelidikan terkini dalam bidang Functional Nano-Structured Materials and Devices.
  • Menyediakan satu platform kepada saintis dan pelajar dalam bidang Functional Nano-Structured Materials and Devices dari dalam dan luar negara dengan berinteraksi dan bertukar pendapat.
  • Menambahkan kepakaran kepada penyelidik ITMA dalam bidang Functional Nano-Structured Materials and Devices dengan membina jaringan dan potensi kerjasama penyelidikan khususnya di peringkat antarabangsa.

Submit a Comment

Your email address will not be published.