+603 8921 3902 admin@sensormalaysia.my
Category

Date

Dec 31 2019

Time

8:00 am - 6:00 pm

Mengusahakan pembangunan soal selidik Google Form

Dr. Mohd Fairulnizal Md Noh telah membangunkan soal selidik untuk ahli Persatuan Pembangunan Teknologi Sensor Malaysia dalam bentuk Google Form dan telah disebarkan melalui aplikasi kumpulan Whatsapp persatuan.

Submit a Comment

Your email address will not be published.