+603 8921 3902 admin@sensormalaysia.my
Category

Date

Dec 31 2019

Time

8:00 am - 6:00 pm

Mengusahakan pembangunan laman sesawang Persatuan SENSOR

Dr. Sharina Abu Hanifah telah menghubungi Dr. Harun mengenai perkembangan laman sesawang Persatuan SENSOR dan berpendapat menggunakan laman sesawang UKM sebagai tapak untuk pelancaran laman sesawang Persatuan SENSOR.

Presiden memohon Dr. Sharina Abu Hanifah merangka ahli jawatankuasa untuk menyelenggarakan laman sesawang Persatuan SENSOR.

Submit a Comment

Your email address will not be published.