+603 8921 3902 admin@sensormalaysia.my
Category

Date

Dec 31 2019

Time

8:00 am - 6:00 pm

Mengusahakan pembangunan jurnal Persatuan SENSOR

Bersetuju untuk menamakan jurnal sebagai Journal of Sensor and Sensing Materials. Pemilihan skop dan tema jurnal akan ditentukan kemudian. Setakat ini, lembaga editor yang dicadangkan adalah seperti berikut:-

Ketua eksekutif                    : Prof Dr. Lee Yook Heng

Editor (sensor fizikal)           : Prof. Madya Dr. Mohd Kamarulzaki Mustafa

Penilai                                  : Dr. Ruslinda A. Rahim

 

Editor (sensor kimia)           : Prof. Dr. Nor Azah Yusof

Penilai                              : Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah,

Dr. Jaafar Abdullah,

Dr. Tan Ling Ling

 

Editor (biosensor)               : Prof. Dr. Nor Azah Yusof

Penilai                                 : Dr. Faridah Salam,

Dr. Sharina Abu Hanifah,

Dr. Tan Ling Ling,

Dr Jahwarhar Izuan Abdul Rashid

 

Editor (bahan pengesanan):  Prof. Madya Dr. Zainiharyati Mohd Zain

Penilai                                 : Prof. Madya Dr. Mohd Kamarulzaki Mustafa

 

Editor mengurus                    : Dr. Tan Ling Ling

 

Selain itu, perlantikan editor dan penilai luar negara juga dipertimbangkan.

Submit a Comment

Your email address will not be published.