+603 8921 3902 admin@sensormalaysia.my
Category

Date

Dec 31 2019

Time

8:00 am - 6:00 pm

Mengusahakan pembangunan jurnal Persatuan Pembangunan Teknologi Sensor Malaysia

Bersetuju untuk menamakan jurnal sebagai Journal of Sensor and Sensing Materials. Pemilihan skop dan tema jurnal akan ditentukan kemudian. Setakat ini, lembaga editor yang dicadangkan adalah seperti berikut:-

Ketua Editor              : Prof Dr. Lee Yook Heng (UKM)

Editor (sensor fizikal):Prof. Madya Dr. Mohd Kamarulzaki Mustafa

Ahli                             (UTHM)

Dr. Ruslinda A. Rahim (UNIMAP)

 

Editor (sensor kimia/biosensor):  Prof. Dr. Nor Azah Yusof (UPM)

Ahli                           Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah (UKM)

Dr. Jaafar Abdullah (UPM)

Dr. Tan Ling Ling (UKM)

Dr. Faridah Salam (MARDI)

Dr. Sharina Abu Hanifah (UKM)

Dr Jahwarhar Izuan Abdul Rashid (UPNM)

 

Editor (bahan sensor): Prof. Madya Dr. Zainiharyati Mohd Zain

Ahli                               (UiTM)

Prof. Madya Dr. Mohd Kamarulzaki Mustafa (UPNM)

 

Editor mengurus        : Dr. Tan Ling Ling

 

Selain itu, perlantikan editor dan penilai luar negara juga dipertimbangkan.

Submit a Comment

Your email address will not be published.